Roman Celý 

místostarosta města Vyškova

 

 

Po dvanácti letech práce na radnici ve Vyškově, čtyřech letech jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje i ředitele Charity Vyškov, jsem získal nejen zkušenosti, ale i poznání, že věci nelze posouvat bez skutečného nadšení,
vnitřního přesvědčení, respektu k názoru druhého a osobní oběti. Ještě jedno je důležité, mít rád lidi, život a vážit si prostředí, ve kterém žijeme. Jsem rodilý Vyškovák, postavil si zde dům, oženil se a společně s manželkou vychovávám pět dětí, ač tři z nich jsou již dospělí. V politice jsem se ocitl shodou nenadálých okolností. Deset let jsem předtím pracoval v zahraničních společnostech, mým oborem byly lékařské přístroje. V roce 2004 jsem dostal nabídku se ujmout funkce místostarosty města. Celých osm let jsem měl na starosti dopravu, údržbu města a oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

 

V roce 2012 jsem odešel na Jihomoravský kraj a stal se náměstkem hejtmana. Díky práci pro náš kraj jsem jej poznal mnohem hlouběji, jeho krásy i místa, kde je třeba více pomáhat. Podstatné je spolupracovat s jednotlivými obcemi, naslouchat jejich potřebám. Rok a půl jsem následně pracoval v pozici ředitele vyškovské charity, nicméně výsledky voleb mě opět poslaly na vyškovskou radnici.

Jiří Horák

sociolog, starosta města Bučovice

 

 

Myslím, že dobrá samospráva má dvě hlavní podmínky. Když chce člověk posunout věci ve svém městě nebo ve svém regionu k lepšímu, musí mít tato místa opravdu rád. Jen tak vloží do práce všechnu svoji energii. Dále pak musí naslouchat lidem a znát jejich potřeby, aby byli veřejní představitelé se svými občany vždy na jedné lodi.

Jsem připraven pracovat i nadále pro náš kraj. Aby se nám i našim dětem zde žilo spokojeně, je třeba dbát na péči o životní prostředí, dokončit strategické stavby, kam patří dálnice i obchvaty obcí, podporovat vzdělanost, kulturu, úctu k tradicím. Nezapomenout na ty nejslabší, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.