Obří přehrady? Radši 800 malých vodních ploch

Buď můžete prosazovat obří přehrady, nesmysly jako kanál Dunaj – Odra – Labe, nebo to můžete dělat jinak. Vytipovali jsme 8️00 míst, kde můžou vzniknout mokřady, tůně a malé vodní plochy. Jestli něco může přírodě a vodě opravdu pomoc, tak jsou tyhle drobné věci se skutečným dopadem na okolní krajinu. V boji proti suchu jsme všichni v první linii,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Jihomoravský kraj obdržel seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu. Jde o místa, kde je možné vybudovat tzv. malé vodní plochy, typicky mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu, která jinak každoročně odtéká pryč. Součástí analýzy společnosti Geotest byl dotazníkový sběr podnětů od starostů jihomoravských obcí, kteří pomohli identifikovat vhodná místa.

Kromě tohoto projektu můžou obce a lidé čerpat dotace taky na další projekty boje se suchem. Celkem jsme letos rozpočet na projekty proti suchu víc než zdvojnásobili. Alokace byla 20 milionů, řádně podáno už bylo žádostí za téměř 13 milionů. U některých kategorií je vypsáno ještě druhé kolo, hlásit se jde až do 6. srpna,“ připomněl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Analýza v první řadě vytipovala vhodné lokality pomocí moderní a výkonné výpočetní techniky a dostupných dat, které jsou součástí projektu. V další fázi propojila informace spojené s přírodními poměry s podněty od starostů obcí. Velké množství vhodných lokalit ale zredukoval průnik prvotní analýzy s vrstvou majetkových poměrů.