Brožura Voda v  krajině

V boji proti suchu jsme všichni v první linii. Starostové a starostky, hejtmani, zemědělci, vlastníci půdy a mnozí další. Je na nás, jakou krajinu předáme dalším generacím.
Proto jsme ani v této ekonomicky těžké době peníze na boj proti suchu neškrtali a přicházíme s dotačním programem, který má jedinou ambici.

Inspirovat všechny starosty a starostky, aby se do boje proti suchu zapojili i další z nich.

A nachystali jsme k tomu speciální brožuru, kde jsou jednotlivé projekty, rozhovory se starosty a praktické informace. Myslím, že se to fakt povedlo.