Jan Zámečník: Jihomoravský kraj má investiční plán na boj proti suchu za půl miliardy

Jihomoravský kraj si nechal zpracovat komplexní materiál, který shrnuje všechny dosavadní dokumenty, nástroje a opatření k problematice sucha, hospodaření s povrchovou vodou, zadržování vody v krajině, protierozní opatření či zásobování pitnou vodou na území kraje.

Výsledky analýzy, která zkoumala vědecké práce a další dostupné materiály za období let 2010–2019 dávají ucelený přehled o tom jaké kroky je potřeba udělat na území Jihomoravského kraje v souvislosti s globálními klimatickými změnami.

Jan Zámečník, náměstek hejtmana JMK

„Díky studii máme nachystaný investiční plán pro boj proti suchu. Na území Jihomoravského kraje tu je více než 40 projektů za půl miliardy,“ uvádí náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník (KDU-ČSL).  

Hlavním úkolem v příštích letech je zajistit financování těchto a dalších projektů. „Už v nynějším rozpočtu počítáme s navýšením prostředků na boj proti suchu a plánujeme v tom pokračovat. Současně ale chceme pomoci obcím se získáním dotačních titulů z evropských projektů. Pro rozvoj venkova, je zdravá krajina absolutní priorita,“ dodává Zámečník.