Zámečník: Výzkumný projekt může snížit množství pesticidů v  pitné vodě v  Brně

Ing. Jan Zámečník

Zatímco nedaleko prameniště pitné vody pro 150 tisíc lidí v Uherském Ostrohu na Hodonínsku povolil Báňský úřad těžbu štěrkopísku, Brněnské vodárny a kanalizace se zapojují do projektu, který má  vodní zdroj pitné vody Březová ještě více chránit. 

V ochranném pásmu zdroje pitné vody pro Brno a okolí, by se mohlo hospodařit ekologičtěji.  “V brněnských vodárnách už chystáme kontrolu přítomnosti mikroplastů a dalších látek v pitné vodě. Tímto novým projektem zase chceme omezit přítomnost pesticidů. Klima se mění a pitnou vodu, kterou máme, musíme chránit,” uvádí místopředseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací Jan Zámečník.

Projekt “Země”, do kterého se kromě Brněnských vodáren a kanalizací zapojili také Mendelova univerzita, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM a Ústav výzkumu globální změny, by se měl spustit od prvního ledna a běžet by měl pět let. Klade si za cíl například vytipovat nejvhodnější místa k přechodu na šetrnější způsob hospodaření v blízkosti vodního zdroje Březová. “Chceme sladit zájmy zemědělců a vodohospodářů. Výzkum nám pomůže najít místa, kde by omezení používání pesticidů dokázalo zlepšit kvalitu pitné vody pro Brno i celý kraj,” vysvětluje Zámečník.