Brno bude zkoumat přítomnost hormonů a  mikroplastů v pitné vodě

Úspěšný projekt participativního rozpočtu z roku 2018 “Za zdravější a lepší vodu v Brně” se díky spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.začne realizovat již v tomto roce.

Pitná voda v Brně splňuje požadavky dané platnou vyhláškou a kontrolují se v ní všechny limity včetně pesticidů a dalších škodlivých látek. 

Jan Zámečník, místopředeseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Nový projekt má však za cíl jít ještě dál a podívat se na přítomnost mikroplastů,  hormonů či léčiv, jejichž hladina se dosud nesleduje. Na vytipovaných místech budeme mít možnost zjistit také přítomnost antidepresiv nebo například drog ve vodovodní soustavě,” uvádí místopředseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Jan Zámečník. 

Mikroplasty jsou plastové částice do 5mm a jejich potenciální škodlivost se v posledních letech stala součástí diskuze odborné i laické veřejnosti. Do vody se mohou dostat například při otěru syntentických tkanin, pneumatik nebo například z některých kosmetických výrobků.Právě spolupráce s Brněnskými vodárnami umožnila, aby se projekt nakonec realizoval.

Museli jsme upravit některé parametry v zadání a to především počet a umístění odběrných míst.  Vodovodní síť města Brna je součástí Brněnské vodárenské soustavy, která je zásobována ze dvou hlavních zdrojů pitné vody – z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a z úpravny vody Švařec, která upravuje povrchovou vodu z vodní nádrže Vír na řece Svratce. Tři odběrná místa budou přímo na prameništi Březová, další na přítoku do úpravny vody Švařec a poslední při odtoku z této úpravny. Pro občany Brna je nesmírně důležité mít pod kontrolou všechny látky, které mohou být pro zdraví lidí potenciálně škodlivé,” dodává Zámečník.


Celková cena projektu by se měla pohybovat kolem 2.390 tis. Kč bez DPH.