Těžba u  zdroje pitné vody na Hodonínsku: “Štěrku se nenapijeme,” varuje senátorka Hubáčková

I přes poslední deštivé dny se Česká republika potýká s nejhorším suchem za posledních 500 let. Vláda plánuje stavět nové přehrady a to i v místech s unikátní přírodou jako je údolí řeky Bobravy nebo chráněné území divoké Oslavy. A právě v tuto chvíli je ohrožen zdroj pitné vody pro 150 tisíc lidí na Hodonínsku. Příčinou je plánovaná těžba štěrkopísku pouhých 200 metrů od prameniště, které zásobuje nejen osmdesát šest obcí Jihomoravského kraje. Přinášíme rozhovor Jana Grolicha se senátorkou Annou Hubáčkovou, která za pitnou vodu na Hodonínsku bojuje již několik let.

Grolich: Nerozumím jedné věci. Jak je možné, že stát na jednu stranu plánuje stavbu přehrad a na druhé straně povolí těžbu tak, že ohrožuje zdroj pitné vody pro tolik lidí?

Hubáčková: Jsem velmi zklamaná z postupu Báňského úřadu i Ministerstva životního prostředí. Těžba je ekonomicky zajímavá a pitná voda jakoby nikoho nezajímala. Přitom Česká geologická služba už v roce 2017 vydala negativní stanovisko a jasně řekla, že jde o příliš velké riziko. Také to nechápu.

Grolich: V čem spočívá hlavní problém těžby v Uhreském Ostrohu?

Hubáčková: Těžit se má příliš blízko prameniště. Hrozí, že dojde k odstranění stropního izolátoru hlín a odkrytí spodní vody. Když se to stane, už to nejde nikdy vrátit zpátky a o pitnou vodu přijdeme. Ano, budeme mít štěrk, ale toho se nenapijeme.

Grolich: Jak je možné, že někdo něco takového povolí?

Hubáčková: Je to celé trochu zvláštní. Spoustu správních orgánů řeklo, že by se tady těžit nemělo. Tak třeba jihomoravská krajská hygienická stanice vydala negativní stanovisko a vyjadřovala obavy o kvalitu pitné vody. Pravomoci pak byly převedeny na krajskou hygienickou stanici do  Zlínského kraje, která už vydala kladné stanovisko. A proč ne, vždyť obyvatel Zlínského kraje se zásobení vodou nedotýká. Nestandardnost v postupech některých správních orgánů konstatovala a velmi podrobně popsala nakonec i Veřejná ochránkyně práv. Její zpráva však nikdy nebyla Ministerstvem životního prostředí ani báňským úřadem vzata v úvahu, stejně jako závěry dvou petic projednaných v Poslanecké sněmovně v roce 2014 a v Senátu v roce 2018.

Grolich: To vypadá, že někomu hodně jde o to, aby se těžilo za každou cenu.

Hubáčková: Rozhodně nikomu nejde ani o lidi, ani o vodu.

Grolich: Neměl by se lidí zastat ministr životního prostředí?

Hubáčková: Ministr v prosinci alibisticky doporučil Báňskému úřadu, aby do odvolacího řízení o povolení těžby vnesl vlastní úvahu. V lednu pak do novin tvrdí, že má úřad brát v potaz postupující sucho a klimatickou změnu. No a 19. května Český báňský úřad zamítne všechny námitky 26 obcí, Jihomoravského kraje, dvou spolků a jedné fyzické osoby a řekne, že se může vesele těžit. 

Grolich: Co budete dělat?

Hubáčková: Rozhodně se nevzdáváme. Obce jsou připraveny podat správní žalobu k soudu, požádat soud o odkladný účinek a zúčastnit se protestního pochodu „Za vodu pro lidi“. Ten se měl uskutečnit dne 25. 4. 2020, ale kvůli koronaviru je přeložen.  Bez nadsázky je tohle je možná nejdůležitější věc na hodonínsku od pádu komunismu. Rozhoduje se o tom, jestli mají přednost peníze a nebo životy lidí. Věřím, že nakonec vyhrajeme!