Dojde v  Brně pitná voda? Rozhovor s  Janem Zámečníkem


Město Brno je zásobováno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Povrchovou vodou z Víru a spodní vodou z Březové.

V posledních několika letech však dochází k postupnému poklesu hladiny spodní vody v druhém z nich.  V oblasti prameniště Březová bylo za posledních deset let hned osm roků srážkově podprůměrných. Rok 2019 byl nejhorší za posledních dvacet let. Letošní stav vody je zhruba stejný jako v loňském roce, negativně jej však ovlivňuje nedostatek sněhových srážek v zimě. 

Zásobování Brna pitnou vodou z jiných zdrojů komplikuje špatný stav infrastruktury, kterou je přiváděna voda z Vírské přehrady.

“Kombinace dlouhotrvajícího sucha a stavu vodovodu může pro Brno v dlouhodobém horizontu znamenat zásadní problém,” naznačuje Jan Zámečník,místopředseda představenstva Brněnských Vodáren a Kanaliazcí.

Je zásobování pitnou vodou v Brně ohroženo? Pusťte si celý rozhovor s  ing. Janem Zámečníkem rovnou zde: